Programa de Formación para el Empleo: Itinerarios formativos

El PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO DE LA ASOCIACIÓN AGARIMO 2020/2021 incluye de distintos itinerarios elaborados en base a los perfiles más demandados por las distintas empresas.

ÁREAS PROFESIONAIS: SALA E BARRA

Camarero de Sala, Camarero de Barra, Axudante de Camarero (154 horas)

Formación:

 • Seguridade e hixiene (10 horas).
 • Manipulador de alimentos (4 horas).
 • Inglés básico para a atención ao cliente (40 horas).
 • Polivalente de Restaurante- Bar (100 horas).

ÁREA PROFESIONAL: LIMPEZA

Limpador/a (50 horas)

Formación:

 • Prevención de riscos laborais en servizos de limpeza (5 horas).
 • Traballo en equipo (5 horas).
 • Limpeza industrial (40 horas).

ÁREA PROFESIONAL: COMERCIO

Caxeiro/a, Repoñedor/a e Dependente/a (88 horas)

Formación:

 • Seguridade e hixiene (4 horas).
 • Manipulador de alimentos (4 horas).
 • Inglés básico para a atención ao cliente (40 horas).
 • Operario polivalente de vendas (40 horas).

ÁREA PROFESIONAL: MADEIRA / METAL

Axudante de taller de carpintería  (90 horas)

Formación:

 • Prevención de riscos laborais (5 horas).
 • Traballo en equipo (5 horas).
 • Interpretación de planos (10 horas).
 • Axudante de carpintería (70 horas).

ÁREA PROFESIONAL: XARDINERÍA

Axudante de Actividades Auxiliares en Viveiros, Xardíns e Centros de Xardinería (100 horas)

Formación:

 • Prevención de riscos laborais (5 horas).
 • Manexo de produtos fitosanitarios (20 horas)
 • Operacións Auxiliares para a produción   e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinería. (25 horas)
 • Operacións auxiliares para a instalación de xardíns, parques e zoas verdes (25 horas)
 • Operacións auxiliares para  o mantemento de xardíns, parques e zoas verdes (25 horas)